ფორუმი - გამოყენების წესები

ფორუმი-ზე რეგისტრაციისას მომხმარებელი ავტომატურად ეთანხმება ფორუმის წესების დაცვას. ეს არის gamoiwere.ge -ს ფორუმი,სადაც მომხმარებლები განიხილავენ, აზრს გამოთქვამენ და ისმენენ სხვათა აზრს მრავალ საკითხთან დაკავშირებით.forum.gamoiwere.ge - ხელს უწყობს მომხმარებლებს, პირადად განიხილონ სხვადასხვა საკითხები ერთმანეთთან და ადმინისტრაციასთან ერთად.


Back to login screen